Villkor och Regler vid event

 
 

STACC Racings Villkor och regler

 

Motorsport kan vara farligt. För att undvika olyckor och andra problem har vi satt upp ett antal regler och villkor som du måste godkänna för att vara med och köra på STACC Racing’s event. Innan vi släpper ut dig på racingbanan måste du även skriva under ett papper, där du intygar att du läst och förstått dessa regler, samt att du godkänner att du själv är ansvarig för alla eventuella skador som uppkommer i samband med bankörningen. 

 

STACC Racing tecknar en arrangörsförsäkring via SMA, som bl.a. täcker skador på tredje person d.v.s. åskådare, funktionärer och andra som vistas på banområdet. Som förare har du även (frivillig) möjlighet att teckna en dagslicens som täcker eventuella personskador om olyckan skulle vara framme. 

När det gäller materiella skador på bilarna är det upp till var och en att se till så att man är skyddad.

 

- Anmälan till våra event sker via vår hemsida www.stacc-racing.com. Antalet platser är oftast begränsat och bokning är möjlig så länge som det finns lediga platser kvar. Ibland kan efteranmälan göras och vi kommer då göra allt vi kan för att anmälan skall gå igenom.

 

- Betalning av deltagaravgiften sker i förväg via BankGiro, Swish, kontoöverföring eller faktura. Notera att vi på de flesta event har olika prisnivåer. Läs mer om priserna på respektive eventsida. Inbetalade deltagaravgifter betalas inte tillbaka om du får förhinder och inte kan komma. Notera att vi heller inte skickar ut några bekräftelser på inbetalda pengar. 

 

- I mån av lediga platser, finns även möjlighet att anmäla sig och betala kontant, swish (eller med kort) på plats.

 

- Om du har bokat plats till ett event men fått förhinder, måste detta meddelas STACC Racing snarast möjligt.

 

- STACC Racing har rätt att vägra eller ta bort anmälningar som anses olämpliga.

 

- I händelse av att STACC Racing blir tvungna att ändra eller ställa in ett event, skall STACC Racing meddela anmälda deltagare via email och via hemsidan snarast möjligt.

 

- Alla som ska vara med och köra på ett event måste vara med på det obligatoriska förarmötet innan körningen startar. Detta gäller även eventuella passagerare och övriga gäster.

 

- Som deltagare accepterar du fullt ansvar för alla eventuella materiella- och person-skador som du orsakar. Du har ingen rätt att ställa STACC Racing till svars i någon form för eventuella olyckor eller andra problem.

 

- STACC Racing tar inte ansvar för någon typ av skada som uppkommer på bilarna under bankörningen.

 

- Alla bilar måste vara i gott tekniskt skick. STACC Racing gör ingen besiktning av bilarna, men har rätt att vägra bil inträde på banan som är defekt eller inte anses uppfylla rimliga tekniska krav.

 

- Alla bilar som inte har DOT-märkta (gatulagliga) däck, måste vara utrustade med bur.

 

- Alla förare måste ha antingen ett giltigt körkort för bil eller en giltig racinglicens. (Racinglicens är inte nödvändig.)

 

- Alla förare måste ha hjälm samt heltäckande klädsel när de är ute på banan. Deltagaren måste ta med sig egen hjälm och klädsel.

 

- Det är tillåtet att ha en (1) passagerare med sig i bilen. Passagerare måste dock vara minst 16 år. Även passageraren måste ha hjälm och heltäckande klädsel.

 

- Handhållna kameror är inte tillåtna i bilen under körning på banan. Eventuella kameror måste monteras fast i bilen så att de inte riskerar att flyga runt i bilen. Det är EJ tillåtet att montera kameror på utsidan av bilen.

 

- Inga övriga lösa föremål får förekomma inne i bilarna på banan. Sådana föremål får lämnas utanför bilen eller förankras på ett säkert sätt inne i bilen.

 

- STACC Racing har rätt att använda alla bilder och filmer som tas i samband med våra event.

 

- Förare som inte följer våra regler, eller som inte gör som STACC Racing’s personal säger åt dem, kan bli avvisade från banan. Några pengar betalas inte tillbaka i detta fall.

 

- ”Gult kort” kan utdelas som varning till en förare som anses köra på ett sätt som är farligt för sig själv eller för övriga deltagare. Gult kort kan utdelas om en flaggvakt eller en annan deltagare kommer med klagomål på en deltagare. Tre stycken gula kort = rött kort = avvisning från banan. Några pengar betalas inte tillbaka i detta fall.

 

- Om en deltagare kör av banan och fastnar i en avåkningszon kommer banan tillfälligt att stängas av och STACC Racing hjälper bilen tillbaka på banan igen. En avkörning genererar automatiskt ett gult kort (enligt ovan) till föraren, vilket leder till avvisning från banan vid upprepning. Några pengar betalas inte tillbaka i detta fall.

 

- Framför allt önskar vi en riktigt rolig bandag i goda vänners lag.